JU Mješovita elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola Bihać
..:: sa nama krenite u cjeloživotno obrazovanje ::..
MAR
19
19.03.2019 u 23:04:12 fb Podijeli na FB Komentari (0)
     
Na osnovu Zakona o srednjoj školi (Službeni glasnik USK-a 17/12) te na osnovu Pravilnika o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja-logorovanja, društvenokorisnog rada i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi (Službeni glasnik USK-a 21/13), te Pravila škole i Godišnjeg programa rada za šk. 2018/2019. objavljujemo:

Poziv za dostavu ponuda za organiziranje maturalne ekskurzije učenika završnih razreda u septembru 2019. godine.

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja su registrirana za obavljanje djelatnosti iz predmeta nadmetanja i potrebno je da prilože svu potrebnu dokumentaciju.

Cjelokupni tekst poziva možete preuzeti ovdje.
slika
Konkurs za popunu upražnjenih mjesta
Prema članu 13., stav 5. do 9. i članu 14. Pravilnika sa kriterijima o bodovanju kandidata za prijem u radni odnos u školama USK-a, nakon obavljenog bodovanja posebnih kriterija, pismenog i usmenog dijela ispita, komisija je utvrdila rang listu uspješnih kandidata. Rang liste kandidata ...
slika
Konkurs za popunu upražnjenih mjesta
Prema članu 13., stav 5. Pravilnika sa kriterijima o bodovanju kandidata za prijem u radni odnos u školama USK-a, kandidati koji su na pismenom dijelu ispita osvojili 70% ili više bodova pristupaju usmenom dijelu ispita. Usmeni dio ispita će se održati 14.2.2019. god. sa početkom u 10:00 h u ...
slika
Pitanja za stručni ispit
Ispitne kataloge sa pitanjima za pripremu stručnog ispita za školsku 2018/2019. godinu možete preuzeti na sljedećim linkovima: Tehničar računarstva Tehničar elektronike Tehničar mehatronike ...
14.02.2019 u 21:2611.02.2019 u 21:1910.02.2019 u 19:39
OSTALE NOVOSTI
01.02.2019 u 16:57
Konkurs za popunu upražnjenih mjesta
Pismeni dio postupka izbora za kandidate koji su ispunili uvjete konkursa će se obaviti u petak 8.2.2019. sa početkom u 13h. Za kandidate koji se ne odazovu na zakazani termin provedbe izbora smatrat će se da su odustali od konkursa. Katalog sa pitanjima ...slika
01.09.2018 u 20:07
Početak nastave
Nastava počinje u ponedjeljak 03.09.2018. god. Učenici će imati nastavu prema sljedećem rasporedu: 08:00 h - I smjena (I i III razredi) 11:00 h - II smjena (II i IV razredi) Od utorka nastava će se odvijati po ustaljenim smjenama: 07:30 h - I smjena (I i III razredi) 13:30 h - II smjena (II...slika
30.08.2018 u 14:41
Maturski ispiti
Rezultati maturskih ispita održanih u augustovskom roku možete preuzeti na sljedećem linku: Rezultati maturskog ispita ...slika
28.08.2018 u 18:36
Upis učenika
Upis učenika za školsku 2018/2019. godinu vršiti će se prema rasporedu: I i III razredi - četvrtak 30.08. od 9 h; II i IV razredi - petak 31.08. od 9 h. Rezultati upisa učenika u prvi razred za školsku 2018/2019. godinu, rang liste: Tehničar računarstva Tehničar elektronike Elektroinstalater ...slika