html5 templates

Stranicu u izradi

Informacije o upisu učenika u prvi razred 2019/2020. školske godine.

IV stepen obrazovanja - 4. godine (EU VET)
1. Tehničar informacijskih tehnologija (NOVO) - 25 učenika. NPP
2. Tehničar računarstva - 50 učenika. NPP
3. Tehničar elektronike - 25 učenika. NPP

III stepen obrazovanja - 3. godine
1. Elektroinstalater - 30 učenika. NPP

Upis se vrši od 17. do 28. juna u vremenu od 8 do 14 sati.

Za upis je potrebno:
1. Svjedočanstva o završenom 9. i 8. razredu.
2. Prijavu na konkurs.
3. Odgovarajuće dokumente kojima dokazuje neko od prava
koje ima na osnovu odredbi Pravilnika s kriterijima
za upis učenika u prvi razred srednje škole
u Unsko-sanskom kantonu.

Mobirise
Adresa

dr. Irfana Ljubijankića 64.                    
77000 Bihać

Kontakti

Email: info@etsbi.edu.ba             
Telefon: +387 37 220 181                
Fax: +387 37 228 030