JU Mješovita elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola Bihać
..:: sa nama krenite u cjeloživotno obrazovanje ::..

Šahovska sekcija


Šahovska sekcija škole broji 16 članova:

   1. Mehić Edita
   2. Vojić Eldin
   3. Šomić Sabahudin
   4. Šantić Dejan
   5. Hadžić Elmedin
   6. Begić Besim
   7. Salihović Alen
   8. Dizdarić Semir
   9. Ćoralić Timi

   10. Bajrić Amar
   11. Skalić Adnan
   12. Harčević Hasib
   13. Draganović Jasmin
   14. Abdijanović Said
   15. Kurtović Aldin
   16. Kahrić Aladin

Voditelji sekcije : Halilagić Aladin i Koričić Haris

Učenici sekcije redovno održavaju takmičenje unutar sekcije, a u planu je i povezivanje ŠAHOVSKIM KLUBOM iz Bihaća radi učešća na takmičenjima unutar i van granica Bosne i Hercegovine.