JU Mješovita elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola Bihać
..:: sa nama krenite u cjeloživotno obrazovanje ::..

Web aplikacije

sl. ETSBI simulator elektroničkih sklopova

Ovaj java aplet je jednostavan simulator elektroničkih sklopova.
Kada se applet pokrene vidjeti ćete animiranu shemu jednostavnog LRC kruga. Izbornik “Elektronički sklopovi” sadrži dodatne sklopove koje možete probati. Također možete stvoriti i svoje vlastite elektroničke sklopove.

sl. Binary engine

Aplikacija za ispis postupka i provjere riješenja pri primjeni četiri osnovne računske operacije na binarnim brojevima. Na vama je samo da unesete dva binarna broja i odaberete koje će se operacije izvršiti.

sl. Konvertor brojevnih sistema

Upišite broj koji želite konvertovati, njegovu bazu i bazu sistema u koji želite konvertovati unešeni broj i pritisnite tipku ‘Konvertuj’. Aplikacija će Vam ispisati čitav postupak kojim se dođe do riješenja. Jednostavnosti korištenja aplikacije doprinosi i ta činjenica da za ispis riješenja nije potrebno osvježiti (refresh-ati) stranicu.

sl. Ohmmetar na osnovu boja prstenova (V.2)

Client side Web aplikacija napisana u javascript skriptnom jeziku skratit će Vam vrijeme pri izračunavanju otpornosti otpornika na osnovu boja nj. prstenova.

sl. Datasheet tragač

Unesite naziv elektroničkog elementa, a aplikacija će se potruditi da vam dobavi sve moguće informacije o tom elementu (datasheet-ove) u .pdf formatu. Informacije se dobavljaju sa web stranice: www.alldatasheet.com