JU Mješovita elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola Bihać
..:: sa nama krenite u cjeloživotno obrazovanje ::..

Obrazovni profili

Postojeći obrazovni profili te nastavni planovi i programi za srednju elektrotehničku školu, nisu prilagođavani dugi niz godina suvremenim tokovima u elektrotehnici i to naročito u oblasti računarstva. Također, nisu usklađivani potrebama privrede i tržišta rada, niti su usmjereni poticanju samostalnog rada kroz poduzetništvo.

Iz prethodno navedenih razloga pokrenuli smo inicijativu za formiranje novih obrazovnih profila za elektrotehničku školu temeljenih na modularnom nastavnom programu EUVET.
Pri izradi nastavnog plana za nove obrazovne profile uzeli smo u obzir kadrovske i tehničke mogućnosti škole za kvalitetnu realizaciju nastavnog procesa putem kabinetske nastave i praktičnog rada u što većoj mjeri, uz upotrebu opreme i alata u skladu sa suvremenim tokovima u elektrotehnici i računarstvu.


Stari obrazovni profili:

• Elektrotehničar računarske tehnike i automatike,

• Elektrotehničar elektronike,

• Elektrotehničar energetike,

• Elektroničar telekomunikacija.

Novi obrazovni profili (modularni):

• Tehničar računarstva

• Tehničar mehatronike

• Tehničar elektronike

• Tehničar elektroenergetike

Nastavni program ¬

• Nastavni plan za razrede od prvog do četvrtog