JU Mješovita elektrotehnička i drvoprerađivačka srednja škola Bihać
..:: sa nama krenite u cjeloživotno obrazovanje ::..

Predavači

ID Ime Prezime Nastavni predmet Kontakt
1 Abaz Džanić Stručni predmeti
2 Admir Salihović Predavač stručnih predmeta
3 Adnan Suljanović Engleski jezik
4 Adnan Hodžić Praktična nastava
5 Afan Šabanac Tjelesni i zdravstveni odgoj
6 Almir Hrnjica Matematika / Fizika
7 Amir Džigumović Tjelesni i zdravstveni odgoj
8 Amra Karagić Prošić Njemački jezik
9 Armin Jusić Matematika
10 Benjamin Haurdić Predavač stručnih predmeta
11 Dženana Ćehajić Bosanski jezik i književnost
12 Edin Burzić Praktična nastava
13 Ermina Bećirspahić Predavač stručnih predmeta
14 Halida Mujagić Praktična nastava
15 Igor Prša Praktična nastava
16 Ilija Mrenica Praktična nastava
17 Irfan Karabegović Stručni predmeti
18 Irfeta Mujanović Sociologija, Demokratija i ljudska prava
19 Irnes Keskinović Stručni predmeti
20 Neda Karabegović Bosanski jezik i književnost
21 Nermina Sijamhodžić Predavač stručnih predmeta
22 Nerminka Mešić Historija
23 Nevad Alijagić Vjeronauka
24 Samir Durmić Predavač stručnih predmeta
25 Samir Burzić Hemija
26 Senad Čaušević Praktična nastava
27 Smail Ibrahimpašić Stručni predmeti
28 Vesna Šušnjar Matematika / Fizika